مراسم اختتامیه مسابقات کراته بانوان برگزار شد

شماره گزارش تصویری: 14
عکاس: مصطفی جبلی فر
1395/04/10   11:00:00