مراسم وداع باقهرمان کاراته استان بوشهر برگزار شد

شماره گزارش تصویری: 22
عکاس:
1395/04/17   19:00:00