تجلیل از پیشکسوت ورزشی محمود زارع زاده با حضور مسول اداره ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان ،مربیان و بازیکنان باشگاه های ورزشی دراستادیوم پوریای ولی شهر کاکی برگزار شد.

شماره گزارش تصویری: 23
عکاس: تصاویر ارسالی
1395/04/20   19:00:00