در مجمع انتخابات هیئت ووشو استان که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس فدراسیون ووشو، مدیر کل ورزش و جوانان و اعضای مجمع برگزارشد علی حاجیانی با9 رای به مدت 4 سال ریاست این هیئت را برعهده گرفت

شماره گزارش تصویری: 26
عکاس:
1395/04/28   13:00:00