اردوی مشترک بدمینتون بین استان بوشهر و استان هرمزگان در سالن اختصاصی بدمینتون بوشهر برگزار شد

شماره گزارش تصویری: 33
عکاس:
1395/05/22   12:00:00