؛علیرضا صمیمی صبح امروز با استقبال مدیرکل ورزش و جوانان ، اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر و دیگر مسئولین وارد فرودگاه بین المللی بوشهر شد.

شماره گزارش تصویری: 44
عکاس: سید محسن پیامی
1395/07/13   09:51:00