کد خبر : 10483       بازدید : 143 تاریخ : 1396/03/01   18:15


:

استقبال از قهرمانان و ورزشکاران دوومیدانی نابینان و کم بینان استان در فرودگاه بوشهر(عکس)




استقبال از قهرمانان و ورزشکاران دوومیدانی نابینان و کم بینان استان در فرودگاه بوشهر