کد خبر : 13614       بازدید : 92 تاریخ : 1396/03/29   10


:

اسامی تیم منتخب مینی بسکتبال استان اعلام شد
اولين اردوي تيم منتخب جهت شركت در مسابقات منطقه ٨ در تاريخ پنجشنبه ٩٦/٠٤/٠١ رأس ساعت ١٠صبح سالن شهيد مهدوي بوشهر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛از سوي كميته ميني بسكتبال استان بوشهر اسامي بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم منتخب اعلام شد بازيكنان مي بايست جهت شركت در اولين اردوي تيم منتخب جهت شركت در مسابقات منطقه ٨ در تاريخ پنجشنبه ٩٦/٠٤/٠١ رأس ساعت ١٠صبح سالن شهيد مهدوي واقع در خيابان باغ زهرا خيابان ابوشهر كوچه بنفشه ١١ خود را به سرپرست و مربيان تيم معرفي نمايند.

١- حميدرضا موسوي پور آينده سازان كنگان
٢- محمد اسماعيلي زاده    آينده سازان كنگان
٣- حسين آزمون               آينده سازان كنگان
٤- محمد حسين محمد پور ستارگان بوشهر
٥- محمدرضا تل قندي        ستارگان بوشهر
٦- محسن ماهيني             ستارگان بوشهر
٧- رامين سالم آبادي         ستارگان بوشهر
٨- نيما رستمي               پارس جنوبي جم
٩- بارايي                      پارس جنوبي جم
١٠- ميعاد سهيلي          پارس جنوبي جم
١١- امير محمد ولي پور     ليان نوين بوشهر
١٢- حسن زنده بودي        ليان نوين بوشهر
١٣- حامد خارگي            ليان نوين بوشهر
١٤- نيما رضازاده           ليان نوين بوشهر
١٥- اميرحسين عبيدي      ليان نوين بوشهر
١٦- سجاد نگهبان         ليان نوين بوشهر
١٧- اهورا كرمي            ليان نوين بوشهر
١٨- فرزاد فتحي           آرنا دشتستان
١٩- متين شريفي            آرنا دشتستان
٢٠- عليرضا نوازي        آرنا دشتستان
٢١- امير حسين محمدي   آرنا دشتستان
٢٢- علي غلامي              آرنا دشتستان
٢٣- علي صادقي           آرنا دشتستان
٢٤- هاني رباني           ساحل نشينان بوشهر
٢٥- ماني قاسمي        ساحل نشينان بوشهر
٢٦- محسن ملاح زاده    ساحل نشينان بوشهر
٢٧- كاوه نجفي            اتحاد بوشهر
٢٨- ميلاد مقاتلي         اتحاد بوشهر
٢٩- حسن نبافي           اتحاد بوشهر
٣٠- رضا ذكايي           اتحاد بوشهر
٣١- امير محمد روشن وار     ساحل نشينان بوشهر
٣٢- پرهام بردخوني    ساحل نشينان بوشهر
٣٣- علي عزت رفتار    ساحل نشينان بوشهر
٣٤- ارشيا وفا         ساحل نشينان بوشهر

مربي: عادل نوروزي
كمك مربي: سيد حسن هاشمي
سرپرست: عبدالرحيم سالم آبادي

 نظـــرات شمـــا