کد خبر : 13695       بازدید : 206 تاریخ : 1396/04/11   10


:

عبدالکریم دانش آموز رئیس جدید هیئت ورزش های سه گانه استان بوشهر شد
در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های سه گانه استان بوشهر که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه کشور، مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع پیش از ظهر امروز یازدهم تیرماه برگزارشد عبدالکریم دانش آموز تنها کانیدای پست ریاست این هیئت ورزشی با 16 رای اعضای مجمع عهده دار ریاست این هیئت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های سه گانه استان بوشهر که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه کشور، مدیر کل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع پیش از ظهر امروز یازدهم تیرماه برگزارشد عبدالکریم دانش آموز تنها کانیدای پست ریاست این هیئت ورزشی با 16 رای اعضای مجمع عهده دار ریاست این هیئت شد.

مدیر کل  ورزش و جوانان استان بوشهر در ایین گفت: با توجه به اینکه به مدت چهار سال فعالیت این هیئت ورزشی غیر فعال بود با حمایت فدراسیون ورزش های سه گانه و اداره کل ورزش و جوانان استان مجمع انتخابات این هیئت برگزارشد.

 احمد بهروزیانفردافزود: اساس تشکیل هیئت های ورزشی در سطح استان بوشهر بر اسا س شاخص های اداره کل  ورزش جوانان نسبت به آمایش سرزمینی و استعداد ورزشی در بعد همگانی و قهرمانی  است و سه گانه نیز بر همین اساس دوباره فعالیتش راه اندازی شد.