کد خبر : 14738       بازدید : 363 تاریخ : 1396/04/19   10


:

کلیات لایحه تفکیک وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی تصویب شد
«داود عزیزی» مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان از تصویب کلیات لایحه تفکیک وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛داود عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان درباره لایحه تفکیک وزارت ورزش و جوانان گفت: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت امروز در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. در این کمیسیون پس از بحث و بررسی فراوان کلیات لایحه تفکیک وزارت ورزش و جوانان به تصویب نمایندگان رسید.

او ادامه داد: همچنین لایحه تفکیک وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی مطرح و کلیات آن در این کمیسیون هم به تصویب رسید.

عزیزی تاکید کرد: پس از تصویب کلیات این لایحه، مقرر شد جزئیات آن در کمیته های مربوطه بررسی شده و در جلسه بعدی در خصوص جزئیات هم بحث و گفتگو شود.

به گفته عزیزی در این جلسه معاونین وزیر ورزش و جوانان (آقازاده و خادم) و همچنین «جمشید انصاری» رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور داشتندنظـــرات شمـــا