کد خبر : 15803       بازدید : 81 تاریخ : 1396/04/26   10


:

انتصاب رئیس جدید هیئت ورزش های جانبازران و معلولین تنگستان
در این آیین. محمد مسیح گل به عنوان رئیس هییت جانبازان و معلولین شهرستان تنگستان انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛امروز یک شنبه مورخ 25تیر ماه در دفتر اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان با حضور رئیس و نایب رئیس هییت  جانبازان و معلولین استان ، رئیس اداره ورزش این شهرستان  و ریاست بهزیستی شهرستان تنگستان ،  اعظم محمدی بعنوان  نایب رئیس  هیات جانبازان و معلولین شهرستان تنگستان معرفی شدند.

 در این آیین. محمد مسیح گل به عنوان رئیس هییت جانبازان و معلولین شهرستان تنگستان انتخاب گردید .نظـــرات شمـــا