کد خبر : 16051       بازدید : 370 تاریخ : 1396/05/21   10:00


:

نشست صمیمی مدیر کل ورزش وجوانان استان بوشهر با خبرنگاران
به مناسبت روز خبرنگار نشست صمیمی مدیر کل ورزش وجوانان استان بوشهر با خبرنگاران