کد خبر : 17546       بازدید : 122 تاریخ : 1396/07/17   10


مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ :

آموزش رکن اساسی ورزش استان بوشهر است
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در بازدید در دوره مربیگری درجه سه بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر که با حضور بیش از 250 شرکت کننده در حال برگزار ی است افزود: آموزش رکن اساسی ورزش استان بوشهر است که یکی از الویت های اداره کل ورزش و جوانان استان محسوب می شود.÷

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در بازدید در دوره مربیگری درجه سه بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر که با حضور بیش از 250 شرکت کننده در حال برگزار ی است افزود:  آموزش رکن اساسی ورزش استان بوشهر است که یکی از الویت های اداره کل ورزش و جوانان استان محسوب می شود.÷

 احمدبهروزیان فرد افزود:یکی ازتاکیداتی که در مجامع انتخابات ورزشی استان مورد تاکید است  اینکه در بعد آموزش هیئت های ورزشی استان در زمینه های مربیگری و داوری در سطح استان گام برداند.

 وی اضافه کرد:یکی از ارزیابی های که در هت عملکرد هیئت های ورزشی استان بررسی خواهد شد برگزاری کلاس های آموزشی است.

بهروزیان فرد یاد آورشد:برگزاری این دوره آموزشی و استقبال بی نظیر مربیان از این دوره آموزشی خود گواه این ادعا است که مربیان استان جهت پیشرفت و ارتقای این رشته ورزشی گام بر می دارند.