کد خبر : 2678       بازدید : 527 تاریخ : 1395/09/25   18:00


:

جشنواره استعدادیابی در بوشهر با حضور 1000 نفر برگزار شد
جشنواره استعدادیابی در بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر جشنواره استعدادیابی در بوشهر با حضور 1000 نفر برگزار شد

این جشنواره در 2 روز و در 5 رشته برگزارشد .

هدف از اجرای این جشنواره کشف استعداد های ورزشی در رشته های ورزشی مختلف برای تقویت وسرمایه گزاری برای استعداد های همان رشته می باشد.