کد خبر : 9375       بازدید : 679 تاریخ : 1396/02/17   10


:

تاسیس معاونت توسعه ورزش بانوان در ادارات کل استانها تصویب شد
دکتر سلطانی فر هدف از ایجاد معاونت توسعه ورزش بانوان در ادارات کل استانها را تعالی جایگاه مدیریتی زنان در وزارت ورزش و جوانان و ایجاد شرایط عادلانه و برابر برای حضور بانوان متخصص و آگاه در سمت های مدیریتی اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ؛دکتر سلطانی فر هدف از ایجاد معاونت توسعه ورزش بانوان در ادارات کل استانها را تعالی جایگاه مدیریتی زنان در وزارت ورزش و جوانان و ایجاد شرایط عادلانه و برابر برای حضور بانوان متخصص و آگاه در سمت های مدیریتی اعلام کرد.

 یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای معاونان به ریاست دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد.
در این نشست موضوع تشکیل معاونت توسعه ورزش بانوان در ادارات کل ورزش و جوانان استانها ، مورد تصویب قرار گرفت.
دکتر سلطانی فر هدف از ایجاد این معاونت را تعالی جایگاه مدیریتی زنان در وزارت ورزش و جوانان و ایجاد شرایط عادلانه و برابر برای حضور بانوان متخصص و آگاه در سمت های مدیریتی اعلام کرد.
بنا بر این گزارش ، برای تشکیل معاونت توسعه ورزش بانوان مقرر شد پیگیرهای مقتضی با همکاری معاونت توسعه منابع و پشتیبانی و معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان و از طریق سازمان امور استخدامی کشور صورت گیرد.


نظـــرات شمـــا